Avatar - Tomáš Večeřa

Tomáš Večeřa

Java, React JS developer, Software architect, Lektor, Skaut

Soukromí & Cookies

Údaje o používání tohoto webu shromažďujeme pomocí služby Google Analytics za účelem vizualizace návštěvnosti tohoto webu.

Všechny údaje jsou anonymizované a neprodáváme je ani nesdílíme s třetími stranami.

Bez vašeho souhlasu nebudou shromažďovány žádné informace.

Soukromí & Cookies